Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

 
 
 
 
Сертифицирани за качество
 
31-07-2018
От 01.08.2018 г. акциите на "Момина крепост" АД ще се търгуват на "БФБ-София" АД на Алтернативен пазар / BaSE /, сегмент Акции.
От 01.08.2018 г. акциите на "Момина крепост" АД ще се търгуват на "Българска фондова борса  - София" АД на Алтернативен пазар / BaSE /, сегмент Акции.
26-06-2018
Проведен информационен ден 20.06.2018 г.
                                                          ИНФОРМАЦИОНННИ ДНИ    На 20.06.2018 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново, в завод „Момина крепост“, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0125-С01 между Министерството на икономиката и „Момина крепост“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Момина Крепост“ АД“. Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Линия за производство на спринцовки 1 и 2 мл. - 1бр., Линия за производство на спринцовки 5 и 10 мл. - 1бр. и Линия за производство на спринцовки 20 мл. - 1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001. Оборудването ще се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 4 998 900.20 лв., от които 2 499 450.09 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 532.57лв. европейско и 374 917.52 лв. национално съфинансиране) и 2 499 450.11 лв. собствено съфинансиране.     ----------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------Проект BG16RFOP002-3.002-0125-C01 - Повишаване на енергийната ефективност в "Момина Крепост" АД, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност", съфинансирана от европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Момина Крепост" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 


кошница с поръчки
Кошницата е празна
 

за дистрибутори
  E-mail адрес
  Парола
  Запомни ме на този компютър
 


 
Момина Крепост АД
България, 5000 Велико Търново, ул.”Магистрална” 23
Tелефон: +359 62 621 504
Факс: +359 62 636 971
Email: mail@mkrepost-bg.com

Tърговски отдел: +359 62 621 928
+359 885 047 666
Email: trade@mkrepost-bg.com

Основни продуктови линии на “Момина Крепост” АД са:

  • Медицински изделия за еднократна употреба
  • Стоки за промишлеността и бита.

 Качество, надеждност и сигурност е мотото на персонала,  работещ във фирмата.

Дисциплината, моралът, отговорността  и стремежът към постоянно усъвършенстване води до подобряване на качеството, снижаване на разходите при производство на традиционните изделия. Внедряването на нови изделия и модернизирането на технологичното оборудване е приоритетна задача за техническия персонал на дружеството.
 

  Търсене в продуктовият каталог
 

Основни продуктови линии на “Момина Крепост” АД са медицински изделия за еднократна употреба и стоки за промишлеността и бита.

  МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ   СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА

 
 
 
Начало   ▫   История   ▫   Продукти   ▫   Новини   ▫   Качество   ▫   Финансови отчети   ▫   Контакти
© 2008  Момина Крепост АД. Всички права запазени. Уеб дизайн / Web design DualM studio


МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Спринцовки, Игли инжекционни, стерилни за еднократно приложение, Системи, Сонди, Катетри, Медицинско облекло и бельо за еднократна употреба, Уринаторни торби, Други

СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
Бидони, Туби, Кутия за сирене, Пътни конуси, Пощенска кутия, PVC маркуч, Опаковки, Пластмасови домакински съдове, PVC шлаух за технически цели, Касета, Фиксатори, Сандъче за цветя, Лейка 12л, Кофпомпа, Съд за басейни